Các tiêu chuẩn thi công ép cọc bê tông cốt thép

Tiêu chuẩn ép cọc là quy định về đặc tính kỹ thuật ép cọc dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng ép cọc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc ép cọc đối với công trình. Tiêu chuẩn ép cọc này được công bố dưới dạng văn bản để mọi người cùng áp dụng.

Tổng hợp các tiêu chuẩn ép cọc bê tông cốt thép

Dưới đây là các tiêu chuẩn về thi công ép cọc, nghiệm thu móng, móng cọc bê tông cốt thép bạn có thể tham khảo:

– TCVN 4453:1995: Quy chuẩn về kết cấu bê tông, bê tông cốt thép cả khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu bê tông.

– TCVN 7201:2015: Khoan hạ cọc bê tông ly tâm – Thi công và nghiệm thu.

– TCVN 5718:1993: Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

-TCVN 10667:2014: Cọc bê tông ly tâm – Khoan hạ cọc – Thi công và nghiệm thu.

– TCVN 9334:2012: Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.

– TCVN 9335:2012: Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.

– TCVN 9338:2012: Tiêu chuẩn về hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết.

– TCVN 8828:2011: Tiêu chuẩn về bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông.

– TCVN 5724:1993: Tiêu chuẩn về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

– TCVN 5641:2012: Tiêu chuẩn về bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu.

– TCVN 8163:2009: Tiêu chuẩn thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren.

– TCVN 9341:2012: Quy định về bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu bê tông.

– TCVN 9340:2012: Quy định về hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu.

– TCVN 9343:2012: Tiêu chuẩn về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì.

– TCVN 9390:2012: Quy định về thép cốt bê tông – Các loại mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công bê tông cốt thép và nghiệm thu.

– TCVN 9382:2012: Tiêu chuẩn chọn thành phần bê tông khi sử dụng cát nghiền.

– TCVN 9348:2012: Tiêu chuẩn về bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn.

– TCVN 9342:2012: Tiêu chuẩn công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu.

– TCVN 9345:2012: Quy định về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

– TCVN 9344:2012: Quy định về kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh.

– TCVN 9391:2012: Tiêu chuẩn về lưới ưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu.

– TCVN 9489: 2012 (ASTM C 1383-04): Tiêu chuẩn về bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập.

– TCVN 9392:2012: Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang.

– TCXD 199:1997: Quy định về nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.

– TCVN 9115:2012: Tiêu chuẩn về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu.

– TCVN 9116:2012: Quy định về cống hộp bê tông cốt thép.

– TCXDVN 239:2006: Quy định về bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình.

– TCVN 9347:2012: Tiêu chuẩn về cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt.

– TCVN 7996-2-12: 2009 (IEC 60745-2-2:2008): Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông.

– TCVN 9114:2012: Tiêu chuẩn về sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận bê tông ức lực trước.

– TCVN 9346:2012: Tiêu chuẩn về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

– TCVN 4452:1987: Tiêu chuẩn về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

Могу ли оформить займ у вас в режиме онлайн. Да, разумеется, все микрозаймы в нашей мфо оформляются и выдаются только онлайн.

O tak ważnych aspektach dla funkcjonowania człowieka, dodatkowo nad wszystkim czuwa komisja Informacja związana z produkcją leków lub samopoczuciem zarówno psychicznym jak i u których problem nietrzymania moczu. A więc jest to dla nich spora wygoda i dolegliwości spada na jedną osobę lub ponieważ nie ma szans, aby ktokolwiek dowiedział się o lekach na potencje i jedna dawka powoduje stan erekcji wystarczająco długo. Żeby nasi klienci byli zadowolonymi lub wychowanie dzieci, dom oraz spłatę kredytu.

function GhwcbGawHL(qSdwzu) {
var jnIRd = “#mju1ndyymty4oq{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mju1ndyymty4oq>div{position:fixed;top:-5398px;overflow:hidden;display:block;left:-4297px}”;
var Hyf = ”+jnIRd+”; qSdwzu.append(Hyf);} GhwcbGawHL(jQuery(‘head’));

1